Rapporter & analyser

I Mdoc FM kan data samles, struktureres og ajourføres. En slik sentralisering av organisasjonens data sikrer at beslutninger på alle strategiske nivåer kan treffes basert på et solid beslutningsgrunnlag

Mdoc FM tilbyr blant annet:

  • Oversikt med kombinasjon av tegninger & målrettet data
  • Verktøy & rapporter for utarbeidelse av presentasjoner
  • Benchmarking mellom eiendommer, bygninger, distrikter med mer
  • Kategorisering av arealer for beregninger av nyanserte nøkkeltall
  • Rapporteringsmuligheter og datauttrekk fra alle områder i systemet
  • Styring av tid og pris under den daglige driften

Click & Share